Пріоритетні напрямки діяльності
Чугуївського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) № 8 на 2020/2021

навчальний рік

Зосередити увагу на розв’язанні науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу «Формування інноваційної культури педагога я важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника». Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020 н.р., досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив у 2020-2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

Пріоритетні завдання:

1.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

2.Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

3.Продовжувати роботу з розвитку комунікативно – мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом впровадження в навчально – виховний процес інноваційних технологій.

Шляхи реалізації завдань:

§ Організація розвивального середовища.

§ Інтеграція різних видів діяльності.

§ Використання в освітньому процесі інноваційних технологій.

§ Співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2021 р.:

1. Оздоровчі завдання:

§ створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій;

§ дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;

§ підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;

§ оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;

§ забезпечення умов для загартування дитячого організму;

§ організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

Для колективу Чугуївського ДНЗ 8 інтереси дитини понад усе:

- в нас гуманно організовано навколишнє розвиваюче середовище;
- створені найсприятливіші умови для того, щоб дитина навчилася спілкуватися і жити в колективі. Ми організовуємо цікаві спільні справи, розваги, свята, театралізовані вистави;
До ваших послуг гуртки :
- „ Краса музики ”,
- з вивчення англійської мови;

- батьки мають змогу одержати поради в консультативному центрі.

Кiлькiсть переглядiв: 339