Пріоритетні напрямки діяльності
Чугуївського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) № 8 на 2019/2020

навчальний рік

Зосередити увагу на розв’язанні науково-методичної проблеми закладу дошкільної освіти «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника»

1. Надати пріоритетну увагу формуванню у дітей безпечної поведінки та правила реагування в умовах надзвичайних ситуацій.

2. Продовжувати роботу з розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.

3. Використання розвивального потенціалу гри у вихованні інтересу до навчання дітей дошкільного віку.

Завдання на літній оздоровчий період.

1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.

3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків по питаннях виховання і оздоровлення дітей в літній період.

Для колективу Чугуївського ДНЗ 8 інтереси дитини понад усе:

- в нас гуманно організовано навколишнє розвиваюче середовище;
- створені найсприятливіші умови для того, щоб дитина навчилася спілкуватися і жити в колективі. Ми організовуємо цікаві спільні справи, розваги, свята, театралізовані вистави;
- до Ваших послуг група короткотривалого перебування;
- гуртки - „Краса музики”, з вивчення англійської мови;

- батьки мають змогу одержати поради в консультативному центрі.

Кiлькiсть переглядiв: 231