Пріоритетні напрямки діяльності
Чугуївського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) № 8 на 2021/2022

навчальний рік

Зосередити увагу на розв’язанні науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника». Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2020/2021 н.р., досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив у 2021/2022 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

Пріоритетні завдання:

1. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно – мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом упровадження в освітній процес інноваційних технологій.

2. Збагачувати практичний досвід дітей через інтеграцію змісту освіти в різних видах дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової.

3. Стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку, рівня педагогічної майстерності педагогічних працівників та стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися.

Шляхи реалізації завдань:

§ Організація розвивального середовища.

§ Інтеграція різних видів діяльності.

§ Використання в освітньому процесі інноваційних технологій.

§ Співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2022 р.:

1. Оздоровчі завдання:

- створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій;

- дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;

- підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;

- оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;-

- забезпечення умов для загартування дитячого організму;

- організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

Кiлькiсть переглядiв: 424