Про підсумки виконання освітньої програми 2020/2021 н.р.

За результатами освітньої програми вихованці мають такі досягнення ( табл. 1,2,3,4)

Перші молодші групи ( 2-3р.ж.) А,Б

Високий Достатній Середній Низький
34,8% 65,2% 0% 0 %
24% 64 % 12 % 0 %
Другі молодші групи (3-4 р.ж.) С,Д.Е,Ж.
Високий Достатній Середній Низький
0 54 % 46 % 0
0 23% 71% 6%
10% 35 % 45 % 10%
0 10,5% 79% 10,5%
Середні групи ( 4-5 р.ж.) К,Л,М.
Високий Достатній Середній Низький
22% 52% 26 % 0%
16% 42 % 42% 0
14,3% 52,4 % 33,3 % 0
Старші групи ( 5-6 р.ж.) О, П, Р.
Високий Достатній Середній Низький
12% 84% 4% 0%
8,7% 61% 30,3 % 0 %
28,6% 28,6% 42,8% 0 %
Досягнення знань дітей за І півріччя 2020/2021 н.р.

За результатами обстежень відповідно до програмових вимог було виявлено, що діти груп першого молодшого віку (3 – року життя) , другого молодшого дошкільного віку, (3-4 року життя ), середнього віку (4-5 року життя) та старшого дошкільного віку ( 5- 6 року життя) мають такі досягнення (табл. 1, 2, 3,4):

Таблиця 1

рівні засвоєння знань перші молодші групи (2-3 р.ж.) А, Б
високий 7,5%
достатній 40,5%
середній 52%
низький 0

Таблиця 2

рівні засвоєння знань другі молодші групи (3-4 р.ж.) С,Д,Е, Ж
високий 0%
достатній 23%
середній 61,8%
низький 15,2%

Таблиця 3

рівні засвоєння знань середні групи (4-5 р.ж.) К,Л,М
високий 4%
достатній 41,7%
середній 51,6%
низький 2,7%

Таблиця 4

рівні засвоєння знань старші групи (5-6 (7) р.ж.) О,П,Р.
високий 12,7%
достатній 42,3%
середній 43,5%
низький 1,5%
Досягнення знань дітей за 2019/2020 н.р.

За результатами обстежень відповідно до програмових вимог було виявлено, що діти груп першого молодшого віку (3 – року життя) , другого молодшого дошкільного віку, (3-4 року життя ), середнього віку (4-5 року життя) та старшого дошкільного віку ( 5- 6 року життя) мають такі досягнення (табл. 1, 2, 3,4):

Рівні засвоєння знань Перші молодші групи( групи А, Б)
Високий 11,5%
Достатній 76,5%
Середній 12%
Низький -

Таблиця 1

Рівні засвоєння знань Другі молодші групи ( групи С, Д, Е)
Високий 4,1%
Достатній 32,5%
Середній 57%
Низький 6,4%

Таблиця 2

Рівні засвоєння знань Середні групи ( групи К, Л, М)
Високий 8,6%
Достатній 85,9%
Середній 5,5%
Низький -

Таблиця 3

Рівні засвоєння знань Старші групи ( групи О, П, Р, С)
Високий 40,4%
Достатній 34,8%
Середній 24,8%
Низький 0%

Таблиця 4

Наведені дані свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають рівень знань на високому та достатньому рівні.

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги.

У подальшій роботі педагогам в 2020 – 2021 н.р активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності; приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей; продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

Досягнення знань дітей за 2018-2019 н.р.

Аналіз засвоєння матеріалу дітьми старшого дошкільного віку
Рівні засвоєння матеріалу Логіко-математичний напрямок Грамота
Гр.№6 Гр.№ 7 Гр.№ 10 Гр.№6 Гр.№ 7 Гр.№10
Високий 8д. 38,1% 9д. 39,1% 14д. 63,6% 9д. 47,4% 12д. 57,1% 15д. 71,4%
Достатній 9д. 42,9% 6д. 26% 5д. 22,7% 8д. 42,1% 6д. 28,5% 4д. 19%
Середній 2д. 9,5% 6д. 26% 3д. 13,7% 2д. 10,5% 3д. 14,2% 2д. 9,6%
Низький 2д. 9,5% 2д. 8,6% - - -
Рівні засвоєння знань Перші молодші групи( групи № 1, № 2)
Високий 18,5%
Достатній 55,5%
Середній 26%
Низький -
Рівні засвоєння знань Другі молодші групи ( групи № 4, № 8, № 9)
Високий 1,7%
Достатній 63%
Середній 35,3%
Низький 0
Рівні засвоєння знань Середні групи ( групи № 3, № 5, № 11, № 12, різновікова)
Високий 7,3%
Достатній 58,3%
Середній 34,4%
Низький -
Кiлькiсть переглядiв: 281